שמירת פרטיות

אביב פתרונות - שמירת פרטיות

שמירה על פרטיות וזכויות שימוש באתר אביב

פרטיות המבקר ב”אתר" חשובה לאביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ ("אביב"). אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע המתקבל באמצעות אתר האינטרנט www.aviv.co.il ("אתר").

אם שימוש המבקר ב”אתר" מוגבל לעיון במידע בלבד, איננו אוספים אודותיו כל מידע, בין אם אישי ובין אם אחר.

אם המבקר ב”אתר" מוסר מידע אישי ב”אתר" (כמו שם, כתובת דוא"ל אישי, מס' טלפון או פרטי קשר אחרים), המבקר מסכים, בעצם מסירת המידע כאמור, ש"אביב" תשמור מידע זה ותוכל להשתמש בו על מנת לספק למוסר הפרטים, מידע שעשוי לעניין אותו או ליצור אותו קשר. אין במסירת מידע כאמור על ידי המבקר ב”אתר" ו/או בקבלתו על ידי "אביב" בכדי לחייב את "אביב" לספק למבקר ב”אתר" מידע כלשהו.

ל”אתר" של אביב מקושרים אתרים אחרים. "אביב" מתחייבת שלא למכור, להעביר או לפרסם את המידע האישי שנמסר ע"י המבקר באמצעות ה”אתר" של "אביב" בלבד, אלא אם כן ניתנה ל"אביב" הסכמתו של מוסר המידע.

המבקר ב”אתר" שמסר פרטיו רשאי לבקש את הסרת המידע אודותיו או לבקש את עדכונו בקישור המופיע להלן:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

למעט האמור לעיל, “אביב" תשמור על פרטיות המידע האישי אודות המבקר ב”אתר" שמסר את פרטיו, ולא נחלוק אותו עם אחרים, אלא אם הגילוי יידרש לפי חוק, לשם הגנה על זכויות "אביב".

השם: "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה" והסמליל של "אביב" הינם סימן רשום של החברה ואין למבקר ב”אתר "אביב" רשות להשתמש בהם אל אם כן קיבל אישור מהחברה.

"אביב"  שומרת על זכותה לשנות את התנאים האמורים לעיל בכל עת ומכל סיבה שהיא. אנו ממליצים למבקר ב”אתר" לבדוק את תנאי המדיניות בכל ביקור ב”אתר", ובמיוחד לפני שהמבקר מוסר מידע אישי אודותיו.

הפנייה בדף זה וב”אתר” היא לנשים ולגברים כאחד.

מידע נוסף