2013 ERP

אביב פתרונות - שירות ואחזקה

שירות ואחזקה – חלק אינטגראלי ממערכת AvivERP

עוד אחד מהמודולים הייחודיים ל-ERP של אביב. מודול השירות והאחזקה של AvivERP מיועד לניהול שירות ואחזקה של ציוד ופריטים של לקוחות של העסק מצד אחד ומצד שני ניהול ואחזקת ציוד, מבנים ורכיבים של הארגון. ניהול שירות ואחזקה ללקוחות כולל גם ניהול פעולות אחזקה מונעת לציוד או ניהול טיפול בשבר. ניהול אחזקת הארגון כוללת ניהול עובדי תחזוקה, שימוש ברכיבים וחלפים, רכש שירותים, ניהול אינוונטר ומאפשר ניתוח ההשלכות התקציביות והפיננסיות של פעולות השירות והאחזקה על תקציבי הארגון והתנהלותו. מודול השירות והאחזקה של אביב מאפשר:

  • שיפור שירות ניהול האחזקה והתיקונים עבור לקוחותיך
  • ייעול הניהול והאחזקה של משאבי העסק שלך

מידע נוסף