2013 ERP

אביב פתרונות - לוגיסטיקה

לוגיסטיקה – כולל ניהול רכש ומלאים

מודול הרכש והלוגיסטיקה של אביב ERP 'מאפשר קבלת מידע עסקי על הספקים, כולל הצעות מחיר, חוזים ומעקב תשלומים ומשפר תהליכי תמחור ובחירת ספקים. הקשר השקוף של מודול הרכש עם מודול המלאי מאפשר זירוז או עיכוב של משלוחים. מודול המלאי מאפשר הפעלת מנגנוני תכנון ואספקה אוטומטיים להשגת כמויות מלאי אופטימאליות, בצירוף עם ניהול אוטומטי של רצפת המחסן אפשר בעזרת  אביב ERP לקבל החלטות בעניין צמצום הצורך ברכישה/השכרה של שטחים. שקיפות מודול המכירות מאפשר ניתוח והערכת כמויות מלאי הדרושות לקראת המבצע הבא. באמצעות מודול הלוגיסטיקה של מערכת ה-ERP של אביב תוכל:

 • לשפר תהליכי תמחור ובחירת ספקים
 • לתכנן ולנהל נכון יותר את זמני האספקה
 • לנהל את תנועת המלאי
 • מערכת אביב לוגיסטית מאפשרת פיתרון מלא לניהול שרשרת האספקה של ארגונים מכל סוג.

עיקרה הפעילות ב אביב ERP  מודול לוגיסטי הוא:

  • ניהול פעילויות הרכש המתוקצב, תוך שילוב תהליכי Workflow ארגוניים לאישור הרכש בהתאם לכללי הארגון
  • ניהול הסכמים ומחירונים עם ספקים לטווחים ארוכים וקצרים
  • תוכנה ל ניהול המלאי והאינוונטר הארגוני
  • ניהול דרישות רכש והזמנות, השוואת הצעות מחיר, מכרזים ואישורים ארגוניים
  • קליטת סחורות ושירותים מספקים, קליטת חשבוניות ובקרתן
  • מודול יבוא
  • מודול ייצור, תפעול, ומשימות פנים ארגוניות
  • מודול מכירות
  • ניהול מועדון לקוחות: מיועד לניהול קשר עם מאגר לקוחות, ניהול וייזום פניות, מתן הטבות ושירותים, הפצת מידע ותכתובות במגוון דרכים

מידע נוסף