2013 ERP

אביב פתרונות - כספים

כספים – הנהלת חשבונות וניהול תקציבים פיננסיים

כל יחידות התוכנה במודול הכספים של AvivERP מאושרות על ידי מס הכנסה בישראל.  מודול הכספים ב-ERP של אביב הוא מן העשירים מסוגו בישראל וכולל את כל המנגנונים הפיננסיים ובהם:  

 • מנגנוני גביה
  • זיהוי איחור בתשלום בזמן אמת
  • זיהוי דפוסי תשלום
  • אזהרות ותזכורות למניעת אבדן הכנסות וחובות אבודים
  • ניפוק מכתבי דרישה לתשלום
 • ניהול גזברות הכולל הפקת חשבוניות ותעודות משלוח
 • ניהול התחשבנות מול ספקים
 • התאמות בנקים
 • ניהול יומן תנועות
 • יחידת SOX שפותחה ע"י אביב במיוחד למודול הכספים מאפשרת:
  • הפקת דוחות וניהול קופה
  • מאזנים פיננסיים כמו מאזני בוחן
  • תזרים מזומנים
  • דוחות הכנסה וגביה
  • סיכומי מחזור שנתי, רבעוני או חודשי
 • מנגנוני בקרה
  • שאילתות
  • כלי חקירה וניתוח
  • מנגנון לניהול אירועים חריגים

בעזרת מערכת AvivERP תוכל לשלוט בניהול תקציב העסק, לתכנן ולבצע ביעילות ניהול תמחירי.

מידע נוסף