2013 ERP

אביב פתרונות - בילינג (Billing)

בילינג (Billing) – חיובים ותקבולים

מודול הבילינג של AvivERP מיועד להפקת חיובים בכל רמת מורכבות והןא מתאים ליישומים שונים כמו ניהול חברות ליסינג, ניהול מונים, מלכ"ר וחינוך, טלפוניה ותקשורת וכן ניהול פרויקטים ועבודות הנדסיות. במודול הבילינג של AvivERP מתבצעים עיבודי נתונים ולכן תוכל:

  • לשפר את תהליך הגבייה מלקוחות
  • לקבל תמורה במגוון האמצעים התשלום המקובלים בארץ ובחו"ל

מידע נוסף